วิธีแจ้งการโอนเงิน

หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินภายใน 3 วัน !!
(ทาง Sunbedthai ขออนุญาตไม่ส่งสินค้าให้กับท่านที่ไม่ได้แจ้งการโอนเงิน)
ช่องทางการแจ้ง การโอนเงิน
ทาง Email : [email protected]
ทางโทรสาร(Fax) : 02-5143436 (กรุณาติดต่อกลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยันการส่งแฟกซ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5143434-5 ต่อ 301 *ในวันและเวลาทำการ)
สิ่งที่ต้องแจ้ง…
1. ชื่อ-นามสกุล
2. ธนาคารที่โอนเงิน
3. หลักฐานการโอนเงิน
4. รายละเอียดสำหรับจัดส่งสินค้า (ชื่อ-สกุล ผู้รับสินค้า, เบอร์ที่สามารถติดต่อได้,ที่อยู่)
5. เบอร์ติดต่อกลับ
*หากลูกค้ายังไม่ได้รับการตอบกลับหลังจากแจ้งการโอนเงินภายใน 1 วันทำการ กรุณาติดต่อกลับมาที่ โทร. 02-5143434-5 ต่อ 301